6. Polskie Mistrzostwa Przedłużania Rzęs

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 23.09.2018 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
6. Polskie Mistrzostwa Przedłużania Rzęs | 23.09.2018 r.
 Temat: Volume Lashes

Szósta edycja Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs odbędzie się 23 września 2018 w Centrum Targowo-Kongresowym na ul. Marsa 56 C w Warszawie, podczas targów BEAUTY FORUM & SPA. Mistrzostwa odbywają się na wydzielonym terenie. Do udziału zostanie dopuszczona ograniczona liczba osób (10 uczestników).

TEMAT Tematem przewodnim piątej edycji Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs jest: Volume Lashes.

ZGŁOSZENIE
Dopuszczonych do konkursu będzie łącznie 10 uczestników, którzy zostaną wyłonieni przez jury w drodze półfinału. Wpis na listę kandydatów następuje po wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego zgłoszenia i po przesłaniu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie przedłużania rzęs, a także po przesłaniu dokumentacji zdjęciowej. Wyłonionych 10 finalistów jest zobowiązanych do uiszczenia bezzwrotnej opłaty uczestnictwa w wysokości 100 zł na konto: ING Bank Śląski O/Warszawa nr 70 1050 1025 1000 0023 0849 7755 z dopiskiem „Mistrzostwa Przedłużania Rzęs”. Dokumentację należy przesłać drogą pocztową na adres organizatora (Health and Beauty Media Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 9/10, 02-954 Warszawa) i drogą mailową w formie skanu na adres redakcja@health-and-beauty.com.pl (uwaga: wywołane zdjęcia prac w formacie min. A5 należy dosłać drogą pocztową i elektroniczną). W mistrzostwach mogą wziąć osoby posiadające obywatelstwo polskie, kartę stałego pobytu lub Kartę Polaka.

Należy dosłać następujące zdjęcia jednej wybranej stylizacji.

Rzęsy wykonane metodą objętościową – techniką 3D lub wyższą!: 

 Zdjęcia przed wykonaniem stylizacji:
– zamknięte oczy od góry: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 1 zdjęcie – prawe
oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
– zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie;
1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
 – otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu;
 – cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte
 Zdjęcia po wykonaniu stylizacji:
 – zamknięte oczy od góry: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 1 zdjęcie – prawe
 oko zbliżenie; 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
 – zamknięte oczy od przodu: 1 zdjęcie – prawe oko zbliżenie;
 1 zdjęcie – lewe oko zbliżenie;
 – otwarte oczy od przodu: 1 zdjęcie – dwoje oczu; 
 – cała twarz: 1 zdjęcie – otwarte oczy; 1 zdjęcie – oczy zamknięte

Uwaga: należy zadbać o odpowiednią ostrość zdjęć, zdjęcia nieostre nie będą podlegały ocenie.

Wzór jak przygotować zdjęcia jednej wybranej stylizacji można znaleźć TUTAJ

KRYTERIA/ZADANIE
 Uczestnicy powinni w ciągu 150 minut przedłużyć rzęsy modelki powieki górnej  - dozwolone jest stosowanie wyłącznie pojedynczych rzęs. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie. Podczas mistrzostw można wykonać pracę tylko na jednym modelu/modelce. 
 - modelka nie może mieć wykonanego makijażu permanentnego  - modele z makijażem permanentnym będą dyskwalifikowani (dotyczy całej twarzy)

- brwi muszą być wcześniej uregulowane

- nie wolno stosować rzęsy grubszych niż 0,07 mm

- można przedłużyć naturalne rzęsy maksymalnie o 1/3 ich naturalnej długości

- nie wolno stosować rzęs z sierści norek

- nie wolno stosować kolorowych rzęs, elementów dekoracyjnych

- nie wolno stosować removerów

- nie wolno pokrywać rzęs tuszem

- nie wolno doczepiać kępek


Każdy uczestnik pracuje na własnej modelce, uczestnicy pracują na własnych materiałach, należy zabrać własną lampę oświetleniową lub lampolupę, . Organizator zapewnia leżankę, gniazdko elektryczne, stolik, taboret.

Uwaga:
 – ilość miejsc ograniczona (10 uczestników), 
 – każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wszystkich materiałów 
 zdjęciowych i filmowych do celów promocyjnych i redakcyjnych, 
 – jury może wyłonić jednego laureata mistrzostw lub trzech laureatów, 
 zajmujących odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.

Ocena:
 Jury będzie oceniać prace pod kątem następujących kryteriów: 

- higienę i czystość miejsca pracy 

- technikę aplikacji oraz rozkład rzęs

- symetrię (kącik wewnętrzny i zewnętrzny oka oraz kierunek przebiegu rzęs) 
 - czy stylizacja pasuje do naturalnego kształtu oka 

- jakość stylizacji

- wygląd ogólny stylizacji
 

NAGRODY
 Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający udział w Mistrzostwach Przedłużania Rzęs. Zwycięzcy (miejsca 1-3) otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów mistrzostw. Zwycięzca (miejsce 1) weźmie udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Przedłużania Rzęs podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium (Przelot + zakwaterowanie – rezerwacja dokonana przez Health and Beauty Media Sp. z o.o.).

POZOSTAŁE WARUNKI
 Zgłoszenie do Polskich Mistrzostw Przedłużania Rzęs jest jednoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa. Uczestnicy powinni być ubrani neutralnie (brak nadruków reklamowych). Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmowe realizowane podczas mistrzostw organizator będzie wykorzystywać do celów promocyjnych a także redakcyjnych.

WYKLUCZENIE ROSZCZEŃ
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych w tym względem modelki/ modela z tytułu nieprawidłowej pracy uczestnika konkursu. 


 Zgłoszenia oraz komplet dokumentacji należy nadsyłać do 17 sierpnia 2018 r.

 

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 05.04.2018 10:00
Zakończenie: 23.09.2018 18:00

Targi BEAUTY FORUM & SPA, Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56C Warszawa

Strona wydarzenia:
http://jesien.beauty-fairs.com.pl/odwiedzajacy/mistrzostwa/polskie-mistrzostwa-przedluzania-rzes/

Udostępnij znajomym:

Organizator
Health and Beauty Media Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 9/10 02-954 Warszawa

kamila.olszewska@health-and-beauty.com.pl
603 776 198
Pokaż mapę...